اخبار سایت
افزایش ممبر واقعی تلگرام

500 ممبر

 • تمام اعضا ایرانی
 • بدون نیاز به رمز عبور شما
 • مدت زمان 1 روز
16000 تومان

افزایش 1k ممبر

 • تمام اعضا ایرانی
 • بدون نیاز به رمز عبور شما
 • مدت زمان 2 روز
32000 تومان

افزایش 2k ممبر

 • تمام اعضا ایرانی
 • بدون نیاز به رمز عبور شما
 • مدت زمان 4 روز
62000 تومان

افزایش 3k ممبر

 • تمام اعضا ایرانی
 • بدون نیاز به رمز عبور شما
 • مدت زمان 5 روز
92000 تومان

افزایش 5k ممبر

 • تمام اعضا ایرانی
 • بدون نیاز به رمز عبور شما
 • مدت زمان 7 روز
150000 تومان
خرید کانال تلگرام

کانال با 1k عضو

 • تمام اعضا ایرانی
 • موضوع دلخواه شما
 • تحویل 2 روزه
38000 تومان

کانال 2k عضو

 • تمام اعضا ایرانی
 • موضوع دلخواه شما
 • تحویل 3 روزه
70000 تومان

کانال با 3k عضو

 • تمام اعضا ایرانی
 • موضوع دلخواه شما
 • تحویل 5 روزه
105000 تومان

کانال با 5k عضو

 • تمام اعضا ایرانی
 • موضوع دلخواه شما
 • تحویل 7 روزه
170000 تومان

کانال با 1k عضو

 • تمام اعضا ایرانی
 • موضوع دلخواه شما
 • تحویل 9 روزه
250000 تومان
وضعيت

all active